Ha Chong-Hyun Conjunction

Ha Chong-Hyun, Conjunction 17-25 (2017). Oil on hemp cloth, 162 x 130 cm (63.86 x 51.3 inches)

Ha Chong-Hyun Conjunction

Ha Chong-Hyun, Conjunction 16-321 (2016). Oil on hemp cloth, 162 x 130 cm (63.86 x 51.3 inches)

Ha Chong-Hyun Conjunction

Ha Chong-Hyun, Conjunction 17-01 (2017). Oil on hemp cloth, 130 x 162 cm (51.3 x 63.86 inches)

Ha Chong-Hyun Conjunction

Ha Chong-Hyun, Conjunction 17-20 (2017). Oil on hemp cloth, 162 x 130 cm (63.86 x 51.3 inches)

Ha Chong-Hyun Conjunction

Ha Chong-Hyun, Conjunction 16-355 (2016). Oil on hemp cloth, 130 x 162 cm (51.3 x 63.86 inches)

Ha Chong-Hyun Conjunction

Ha Chong-Hyun, Conjunction 16-385 (2016). Oil on hemp cloth, 117 x 91 cm (46.06 x 35.83 inches)

Ha Chong-Hyun Conjunction

Ha Chong-Hyun, Conjunction 02-032 (2002). Oil on hemp cloth, 227 x 182 cm (89.37 x 71.65 inches)

Ha Chong-Hyun Conjunction

Ha Chong-Hyun, Conjunction 05-171 (2005). Oil on hemp cloth, 180 x 120 cm (70.87 x 47.24 inches)